Wszystkie stacje pomiarowe

WYBIERZ PARAMETR:      PYŁ ZAWIESZONY     LICZBA CZĄSTEK     CIŚNIENIE     TEMPERATURA     KONTROLA ZASILANIA

Mapa aktualnej sytuacji: Ciśnienie atmosferyczne bezwzględne

Storm&DustNet Mapa: stenie pyu zawieszonego PM10 w powietrzu

Na powyższej mapie wyświetlane są wartości ciśnienia atmosferycznego rejestrowane przez poszczególne stacje (ciśnienie bezwzględne). Jest to ciśnienie powietrza w miejscu, w którym znajduje się stacja pomiarowa (tzw. Station Pressure).

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
588