Wszystkie stacje pomiarowe

WYBIERZ PARAMETR:      PYŁ ZAWIESZONY     LICZBA CZĄSTEK     CIŚNIENIE     TEMPERATURA     KONTROLA ZASILANIA

Mapa aktualnej sytuacji: Liczba cząstek pyłu zawieszonego w jednym litrze powietrza, których średnica aerodynamiczna jest w zakresie: 0.5 μm < ∅  ≤ 2.5 μm  

Storm&DustNet Mapa: stenie pyu zawieszonego PM10 w powietrzu

Na powyższej mapie można uzyskać informację jakie jest obecnie stężenie cząsteczek pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym, których średnica aerodynamiczna mieści  się w przedziale: 0,5 μm < ∅  ≤ 2,5 . Innymi słowy liczba ta informuje o tym ile jest cząstek pyłu zawieszonego, z wybranego zakresu rozmiarów, w 1 litrze powietrza, czyli w objętości dwóch przeciętnych wdechów dorosłego człowieka.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
586