Wszystkie stacje pomiarowe

WYBIERZ PARAMETR:      PYŁ ZAWIESZONY     LICZBA CZĄSTEK     CIŚNIENIE     TEMPERATURA     KONTROLA ZASILANIA

Mapa aktualnej sytuacji: Temperatura powietrza (wewnątrz stacji pomiarowej)

Storm&DustNet Mapa: stenie pyu zawieszonego PM10 w powietrzu

Na powyższej mapie wyświetlana jest temperatura powietrza zarejestrowana przez poszczególne stacje pomiarowe. Pomimo, że stacje posiadają wymuszony system obiegu powietrza, to w słoneczne i bezchmurne dni wartości mierzonej temperatury mogą być zawyżone z powodu braku osłon radiacyjnych.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
586