Wszystkie stacje pomiarowe

WYBIERZ PARAMETR:      PYŁ ZAWIESZONY     LICZBA CZĄSTEK     CIŚNIENIE     TEMPERATURA

Mapa aktualnej sytuacji: Pył zawieszony (PM10). Aby uzyskać szczegółowe informacje oraz wykres kliknij na kółko dowolnej stacji, a potem kliknij na wykres, aby go powiększyć.

Storm&DustNet Mapa: stenie pyu zawieszonego PM10 w powietrzu

Na powyższej mapie wizualizowany jest indeks jakości powietrza, który obliczono na podstawie niezweryfikowanych wartości PM10 zarejestrowanych przez automatyczne stacje uniwersyteckiej sieci pomiarowej Storm&DustNet. Zastosowane kolory symboli umieszczonych na mapie odzwierciedlają poziom stężeń pyłu, które przyjęto zgodnie z zasadami podanymi przez »Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
528