Publications

Science publications

Nieckarz, Z., Pawlak, K. & Zoladz, J.A. 2023. Health risks for children exercising in an air-polluted environment can be reduced by monitoring air quality with low-cost particle sensors. Sci Rep 13, 18261 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-45426-3

Nieckarz, Z., Pawlak, K., Baran, A. et al. 2023. The concentration of particulate matter in the barn air and its influence on the content of heavy metals in milk. Sci Rep 13, 10626. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-37567-2

Nieckarz Z., Zoladz J. A. 2021. New Calibration System for Low-Cost Suspended Particulate Matter Sensors with Controlled Air Speed, Temperature and Humidity. Sensors, 21, 5845, DOI: https://doi.org/10.3390/s21175845

Zoladz J. A., Nieckarz Z. 2021. Marathon race performance increases the amount of particulate matter deposited in the respiratory system of runners: an incentive for “”clean air marathon runs”. PeerJ, 9:e11562, DOI: https://doi.org/10.7717/peerj.11562

Nieckarz Z. 2021. The Marian Smoluchowski Institute of Physics of the Jagiellonian University has created a wireless network of stations to monitor air and atmospheric conditions, named Storm&DustNet, with the aim of improving the quality of air. Jagiellonian Projector ’21, Nr 3, 23, ISBN 978-83-940724-3-8

Pawlak K, Nieckarz Z. 2020. The impact of smog on the concentration of particulate matter in the antelope house in the Silesian zoological garden. PeerJ 8:e9191 DOI: https://doi.org/10.7717/peerj.9191

Nieckarz Z. 2019. TymOddycham.uj.edu.pl — use of university smog detector network for society and science (in Polish). Folia Medica Cracoviensia, Vol. LIX, Supplement 1, ISSN 0015-5616

Press informations

Gminny program niskoemisyjny dla Gminy Skawina na lata 2019 – 2023 (DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO )
Już 12 czujników pomiaru powietrza na terenie całej gminy (Aktualności, Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej)
Już 12 czujników pomiaru powietrza w gminie Kalwaria (WadowiceOnline.pl)
Czym oddychamy w Krzęcinie (KrzecinSolectwo.pl)
Dlaczego smog jest groźny jak smok? (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym)
Gdzie sprawdzisz jakość powietrza? (glos24.pl, Luty 2018, Nr 2, Str. 2)