O projekcie

Projekt Storm&DustNet powstaje w Zakładzie Doświadczalnej Fizyki Komputerowej Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Głównym celem projektu Storm&DustNet jest opracowanie i budowa bezprzewodowej sieci sensorów do monitorowania warunków atmosferycznych pod kątem wykrywania i analizy niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych takich jak burze atmosferyczne oraz epizody wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu, a także pomiar podstawowych parametrów fizycznych opisujących stan atmosfery m.in. temperatura, wilgotność i ciśnienie.

Notatnik1

Projekt Storm&DustNet podzielony jest na kilka etapów. W pierwszym uruchomiona została sieć kilkunastu stacji pomiarowych wyposażonych w zestaw kilku sensorów mierzących: temperaturę, ciśnienie i wilgotność powietrza oraz 9 wskaźników charakteryzujących zapylenie m.in. PM1, PM2.5 i PM10. Planowane jest zastosowanie dodatkowych czujników mierzących skład chemiczny powietrza.

Notatnik2

Drugim etapem będzie zastosowanie detektorów wyładowań atmosferycznych. Pomiary będą prowadzone w zakresie fal elektromagnetycznych o częstotliwości VLF (od 1 kHz do 20 MHz). Prototyp takiego detektora został już wykonany i jest obecnie w fazie testów. Sieć takich czujników umożliwi precyzyjne monitorowanie elektrycznej aktywności burzowej w rejonie Krakowa i okolic.

Oprócz budowy aparatury zwiększającej potencjał w wymiarze naukowo-badawczym, projekt przyniósł również efekty w dziedzinie edukacji. Doświadczenie i wiedza pracowników Zakładu Doświadczalnej Fizyki Komputerowej IF UJ w dziedzinie systemów pomiarowo-kontrolnych (SPK) umożliwiły studentom wykonanie prac licencjackich na wysokim poziomie merytorycznym. Ważną rolę spełnił tu bogaty i różnorodny potencjał aparaturowy w zakresie SPK znajdujący się w ZDFK, który dał umożliwość przygotowania i przeprowadzenia interesujących programów szkoleń w ramach praktyk studenckich.

Storm&DustNet jest nową technologią, którą wspiera i komercjalizuje Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ.

Poniżej można wyświetlić wyniki bieżących pomiarów oraz dane archiwalne z okresu tygodnia.

Umieszczone poniżej wyniki pomiarów odczytano bezpośrednio w trybie on-line ze stacji pomiarowych systemu Storm&DustNet i nie są one zweryfikowane. Proces ich kontroli i weryfikacji odbywa się później, w skutek czego wyniki pomiarów mogą uledz zmianie.

Sensory
  • {{sensorList.type}}
Lp. Lokalizacja Aktywność Ostatnie połączenie Wartość
{{ ($index + 1) + (sensorList.currentPage - 1) * sensorList.pageSize }} {{sensor.location.name}} {{sensor.last_sample_time | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'}} {{sensor.current_value | formatProperty: sensor.value_format}}
Proszę wybrać grupę sensorów
Brak sensorów w wybranej grupie
Lp. Typ Aktywność Wartość
{{ ($index + 1) + (sensorList.currentPage - 1) * sensorList.pageSize }} {{sensor.property_localized}} {{sensor.current_value | formatProperty: sensor.value_format}}
Proszę wybrać stację
Brak sensorów w wybranej stacji
{{chartObj.type.localized_name | capitalize}} [{{chartObj.type.string_format | formatUnit}}] - {{chartObj.location}}
Brak danych.

Na poniższej mapie, po wybraniu opcji Zapylenie, wizualizowany jest indeks jakości powietrza, który obliczono na podstawie średnich 1-godzinnych danych niezweryfikowanych PM2.5 zarejestrowanych przez stacje automatyczne sieci pomiarowej Storm&DustNet. Zastosowane progi zmienności stężeń przyjeto zgodne z wartościami podanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Kontakt z nami

Wszystkich zainteresowanych współpracą lub udziałem w projekcie Storm&DustNet prosimy o kontakt.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego