O projekcie

Projekt Storm&DustNet jest realizowany w »Zakładzie Doświadczalnej Fizyki Komputerowej »Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego »Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Głównym celem projektu Storm&DustNet jest opracowanie i budowa bezprzewodowej sieci sensorów do monitorowania warunków atmosferycznych pod kątem wykrywania i analizy niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych takich jak burze atmosferyczne oraz epizody wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu, a także pomiar podstawowych parametrów fizycznych opisujących stan atmosfery m.in. temperatura, wilgotność i ciśnienie.

» Projekt Storm&DustNet podzielony jest na kilka etapów ...

Storm&DustNet jest nową technologią, którą wspiera i komercjalizuje »Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ.

Poniżej można wyświetlić wyniki bieżących pomiarów oraz dane archiwalne z okresu tygodnia.

Umieszczone poniżej wyniki pomiarów odczytano bezpośrednio w trybie on-line ze stacji pomiarowych systemu Storm&DustNet i nie są one zweryfikowane. Proces ich kontroli i weryfikacji odbywa się później, w skutek czego wyniki pomiarów mogą uledz zmianie.

Sensory
  • {{sensorList.type}}
Lp. Lokalizacja Aktywność Ostatnie połączenie Wartość
{{ ($index + 1) + (sensorList.currentPage - 1) * sensorList.pageSize }} {{sensor.location.name}} {{sensor.last_sample_time | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'}} {{sensor.current_value | formatProperty: sensor.value_format}}
Proszę wybrać grupę sensorów
Brak sensorów w wybranej grupie
Lp. Typ Aktywność Wartość
{{ ($index + 1) + (sensorList.currentPage - 1) * sensorList.pageSize }} {{sensor.property_localized}} {{sensor.current_value | formatProperty: sensor.value_format}}
Proszę wybrać stację
Brak sensorów w wybranej stacji
{{chartObj.type.localized_name | capitalize}} [{{chartObj.type.string_format | formatUnit}}] - {{chartObj.location}}
Brak danych.

Na poniższej mapie, po wybraniu opcji Zapylenie, wizualizowany jest indeks jakości powietrza, który obliczono na podstawie średnich 1-godzinnych danych niezweryfikowanych PM2.5 zarejestrowanych przez stacje automatyczne sieci pomiarowej Storm&DustNet. Zastosowane progi zmienności stężeń przyjeto zgodne z wartościami podanymi przez »Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Kontakt

Storm&DustNet jest nową technologią, którą wspiera i komercjalizuje
Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwesytetu Jagiellońskiego
ul. Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków
tel. +48 12 664 42 00
cittru[at]uj.edu.pl
http://www.cittru.uj.edu.pl


Wszystkich zainteresowanych współpracą naukową
lub udziałem w projekcie Storm&DustNet prosimy o kontakt.

dr hab. inż. Zenon Nieckarz
zenon.nieckarz[at]uj.edu.pl
Zakład Doświadczalnej Fizyki Komputerowej
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński