Kontakt

 

Storm&DustNet jest nową technologią, którą wspiera i komercjalizuje
Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwesytetu Jagiellońskiego
ul. Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków
 

Katarzyna Małek-Ziętek – Broker UJ
tel.:+ 48 12 664 42 15 / + 48 519 307 961
e-mail:katarzyna.malek-zietek[at]uj.edu.pl

Agata Błaszczyk-Pasteczka – Broker UJ
tel.:+ 48 12 664 42 12 / + 48 506 006 553
e-mail: agata.blaszczyk-pasteczka[at]uj.edu.pl

http://www.cittru.uj.edu.pl

Wszystkich zainteresowanych współpracą
lub udziałem w projekcie Storm&DustNet prosimy o kontakt.
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński
prof. Stanisława Łojasiewicza 11
30-348 Kraków
dr hab. inż. Zenon Nieckarz
e-mail: zenon.nieckarz[at]uj.edu.pl
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
564