Nauka i edukacja

  • Zaprojektowanie od podstaw i budowa stacji pomiarowych jako kompletnego systemu pomiarowego pozwoliło na włączenie się do badań o charakterze zarówno badawczo-rozwojowym jak i stosowanym.
  • Obecnie prowadzone są intensywne działania mające na celu dalszy rozwój i udoskonalenie stacji pomiarowych poprzez innowacyjne wykorzystanie aktualnej wiedzy z pogranicza nauki i technologii.
  • W ramach prowadzonych prac studenci mieli możliwość wykonania prac licencjackich oraz staży na wysokim poziomie merytorycznym.
  • W większości stacje pomiarowe rozmieszczone są w placówkach edukacyjnych. Nauczyciele mogą wykorzystać obecność stacji i dostęp do wyników on-line, jako pomoc naukową w edukacji ekologicznej.
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
566